Η Lampsea™ φέτος έκανε το μεγάλο βήμα συμμετέχοντας στο Διεθνές
Ναυτικό Σαλόνι METSTRADE 2015.

Η επιτυχία αφ’ ενός της προσέλευσης και αφ’ ετέρου των δυναμικών
εμπορικών συνεργασιών που δημιουργήσαμε ήταν παραπάνω από ό τι
αρχικά υπολογίσαμε.

Οι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλα τα
καινοτόμα προϊόντα μας τόσο για σκάφη αναψυχής όσο και εκείνα που
απευθύνονται στις ειδικές δυνάμεις όπως τον ισχυρότατο προβολέα
DELOS 16 καθώς και τα συστήματα BELZ4 IR/BEMCU υπέρυθρης
σηματοδοσίας Morse/Encrypted μεγάλης εμβέλειας, πλέον των 6
ναυτικών μιλίων, για επικοινωνία σε περιπτώσεις “Σιγής Ασυρμάτου”.

Καλωσορίζουμε κάθε παραγγελία που μπορεί να ζητηθεί.
. Γιάννης Ζάγορας: Ιδρυτής/Διευθυντής